Aktualności


20.10.2016

NIE dla CZADU

 Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w blokach i domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów i zagrożeń z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często zdarzenia te pociągają za sobą ofiary śmiertelne i znaczne straty finansowe. W wyniku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia związanego z niesprawnością i brakiem okresowej konserwacji i czyszczenia instalacji spalinowych i wentylacyjnych w sezonie grzewczym 2015/2016 r. 42 osoby zostały poszkodowane (hospitalizowane) w 74 interwencjach podjętych przez strażaków. W 31 przypadkach pojawienie się tlenku węgla w mieszkaniu wykrył zainstalowany czujnik „CO”, ostrzegając ludzi o zagrożeniu.

 

Podczas ogrzewania każdego z pomieszczeń w obiektach pojawia się wiele zagrożeń mogących być przyczyną powstania pożaru. Związane jest to głównie z użytkowaniem instalacji, jakie występują w większości naszych domów i lokali, a należą do nich instalacje gazowe, elektryczne i kominowe w tym spalinowe i wentylacyjne.

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często podczas pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

 

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
- przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
- użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu, nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
- nie zostawiać w garażu samochodu z zapalonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny,
- senność,
- nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

 

źródło: KG PSP

 

17.10.2016

Pożar sadzy w kominie

16 października b.r. po godzinie 11.30, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru sadzy w kominie. Do zdarzenia udał się jeden zastęp - GBARt z OSP Żurowa.

11.10.2016

Akcja - Podziel się życiem

9 października b.r., gdy delegacja strażaków z Naszej jednostki uczestniczyła w centralnych obchodach 95- lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski połączonych z XV Pielgrzymkom Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 4 strażaków z Naszej jednostki kolejny raz brało udział w akcji krwiodawstwa w Szerzynach.

10.10.2016

Pielgrzymka do Łagiewnik

Uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy utworzenia Związku Floriańskiego odbyły się 9 września. Połączono je z XV Pielgrzymką Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz podsumowaniem i podziękowaniem strażakom ochotnikom za ich udział w działaniach związanych z zabezpieczeniem i organizacją Światowych Dni Młodzieży.

08.10.2016

Usuwanie gniazda szerszeni

Działania straży pożarnej związane z usuwaniem gniazd owadów najczęściej przeprowadza się w godzinach wieczornych, kiedy największa ich liczba powróciła do gniazda. Dowódca akcji po przybyciu na miejsce zdarzenia podejmuje decyzje o sposobie likwidacji gniazda owadów. Zdarza się, że czynności związane z usuwaniem gniazd owadów mogą wiązać się z potrzebą rozebrania części konstrukcji budynku czy innego obiektu. Pragniemy zaznaczyć, że strażacy nie naprawiają rozebranych konstrukcji a czynność ta pozostają w gestii właściciela obiektu. Należy pamiętać ze gniazdo os nie buduje się przez jedną noc, jest to proces pracochłonny dla owadów. Należy obserwować miejsca częstego wlotu owadów do różnego rodzaju szczelin w dachu, murze. Częste spryskiwanie środkiem owadobójczym takich miejsc zniechęci owady do budowy gniazda w środowisku im niesprzyjającym.

05.10.2016

Ewakuacja szkoły - Ołpiny

3 października b.r. roku o godzinie 10.00. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie otrzymał drogą telefoniczną zgłoszenie z sekretariatu szkoły, że w pomieszczeniu klasy na drugim piętrze Zespołu Szkół w Ołpinach wybuchł pożar, w skutek, którego całe kondygnacja szkoły wypełnia się gryzącym dymem.
Ze wstępnych informacji wynikało, że dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację wszystkich uczniów i nauczycieli będących na terenie szkoły. Dyżurny SK KM niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia na miejsce zdarzenia zadysponował po jednym zastępie z OSP Żurowa oraz OSP Ołpiny.

23.09.2016

Uszkodzony gazociąg

21 września b.r. o godz. 16.30 Nasza jednostka została zadysponowana do zabezpieczenia rejonu w Żurowej, gdzie przy robotach ziemnych, koparka uszkodziła gazociąg, zasilający okoliczne gospodarstwa.

23.09.2016

Powiatowe zawody MDP

W sobotę 17 września b.r. na boisku sportowym w Skrzyszowie, odbyły się kolejne, bo już XIV Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Tarnowskiego.

18.09.2016

Wycieczka do Zakopanego

Jak już ogólnie wiadomo nasza długo wyczekiwana strażacka wycieczka do Zakopanego stała się faktem. W miniony weekend 10 września o godzinie 4 rano spod remizy w Żurowej, wyruszył bus z uczestnikami wycieczki – strażacy wraz z swoimi rodzinami oraz MDP - 40 osób

05.09.2016

Wojewódzki Zlot MDP

W sobotę 3 września br. w Wieliczce na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej odbył się VI Wojewódzki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wydarzenie cieszyło się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, Przybyło na nie prawie 1000 młodych ludzi z całej Małopolski oraz władze OSP wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz samorządowe oraz wielu zaproszonych gości. Zlot miał charakter integracyjny. Po otwarciu wydarzenia, złożeniu meldunku i okolicznych przemówieniach, młodzież rozpoczęła wspólną rywalizację w różnego rodzaju konkurencjach oraz wyruszyła zwiedzając szlakiem gry terenowej całe miasto, świetnie się bawiąc. Trasa wiodła od wielickiego Klasztoru, do Solnego Miasta, przez park, Tężnię, rynek uliczkami miasta do Kampusu, gdzie odbyło się podsumowanie. Pogoda i humory sprzyjały. Wszystkie drużyny na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

17.08.2016

Kontrola gotowości bojowej

W wtorek 16 sierpnia br. o godz. 10:00 przedstawiciele wydziału operacyjno - szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę gotowości bojowej w naszej jednostce.

16.08.2016

Ćwiczenia MDP

W sobotę 13 sierpnia br. na boisku sportowym w Ołpinach, miały miejsce wspólne ćwiczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczy z terenu Gminy Szerzyny, to jest: MDP Żurowa, MDP Swoszowa, MDP Ołpiny, MDP Czermna oraz MDP Szerzyny. Celem szkolenia było przygotowanie drużyn do pierwszych Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP , które odbędą się 17 września.

07.08.2016

Gminne Dożynki w Żurowej

Tegoroczne gminne święto plonów już za dwa tygodnie.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Szerzyny do Żurowej, gdzie będziemy wspólnie dziękować za urodzaje. Zapraszamy rolników, producentów oraz wszystkie wieńce dożynkowe przygotowane w każdym sołectwie, by wspólnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podczas dożynek nie zabraknie także licznych atrakcji dla każdego.

03.08.2016

Pożar nieużytków rolnych

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

30.07.2016

ŚDM 2016 w Gminie Szerzyny

20 lipca w godzinach wieczornych do naszej gminy przybyła 45 osobowa grupa Włoskich pielgrzymów, którzy wezmą udział w ŚDM w Krakowie. Po tradycyjnym powitaniu w parafialnym kościele w Szerzynach, młodzi pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie, a następnie rozjechali się do rodzin z Żurowej, Ołpin, Swoszowej, Czermnej oraz Szerzyn. Na terenie naszych miejscowości pozostaną przez 5 dni.

15.07.2016

Odszedł od nas strażak

Czarnym kirem okryta
Doczka czerwona
Na niej zamiast motopompy
Trumna jest włożona

10.07.2016

Turniej piłki nożnej

6 drużyn zagrało w I Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Jednostek OSP, o puchar Wójta Gminy Szerzyny. Turniej odbył się 9 lipca b.r. na boisku „orlik” w centrum Szerzyn.

09.07.2016

Wypadek drogowy - Ołpiny

9 lipca około godziny 23.00 doszło do wypadku drogowego w Ołpinach. Dyżurny Operacyjny SK KM PSP W Tarnowie do tego zdarzenia zadysponował zastęp z OSP Żurowa oraz OSP Ołpiny.

02.07.2016

Odpust w Tuchowie rozpoczęty

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, 1 lipca, rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. Przeżywamy go pod hasłem „Z Matką Miłosierdzia po nowe życie w Chrystusie”. Uroczystej Eucharystii inaugurującej to wydarzenie przewodniczył JE ks. bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

29.06.2016

Przekazanie nowego samochodu

26 czerwca 2016 rok, na placu sportowo – rekreacyjnym w centrum Żurowej, miało miejsce oficjalne poświęcenie oraz przekazanie nowego terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Naszej jednostki.

27.06.2016

Odszedł od nas strażak

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26.06.2016 odszedł do wieczności
"druh JAN JAREK".
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 czerwca 2016 roku. o godz.14.00 w  parafialnym kościele, a następnie ciało zostanie złozone na miejscowym cmentarzu.

09.06.2016

Znów NAJLEPSI

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, tak przed laty śpiewała Halina Kunicka.

18.05.2016

Zaproszenie

Jako organizatorzy już dzisiaj mamy przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Szerzyny jak również całego Powiatu Tarnowskiego, na coroczny

12.05.2016

Głosujmy razem

"Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędzaniem czasu. Aby je spełnić firma Nivea stwarza dla nich przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi. Znajdują się tam sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców "

10.05.2016

Podziel się życiem

04.05.2016

Parada Orkiestr Dętych

W dniu 3 maja odbyła się coroczna "Ryglicka Parada Orkiestr Dętych o Puchar Burmistrza Ryglic".

03.05.2016

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Święta patrona Strażaków Św. Floriana, pragniemy złożyć

03.05.2016

Gminny Dzień Strażaka

1 maja b.r. w godzinach popołudniowych miał miejsce III Gminny Dzień Strażaka, zorganizowany w Szerzynach, w którym udział wzięły wszystkie jednostki z terenu Gminy Szerzyny, to jest: OSP Żurowa, OSP Swoszowa, OSP Czermna, OSP Szerzyny OSP Szerzyny – Podlesie oraz OSP Ołpiny.

27.04.2016

Pożar stolarni

Kilkanaście minut przed godziną 4 rano, 26 kwietnia b.r. Nasza jednostka została zadysponowana przez SKKM PSP w Tarnowie, do pożaru w zakładzie wyrobów z drzewa w Żurowej. Kilka minut później dwa zastępy (GBARt, GBA) z pełną obsadą były już w drodze do zdarzenia.

18.04.2016

1050 rocznica Chrztu Polski

W dniu 14 kwietnia br. strażacy z naszej jednostki włączyli się do ogólnopolskiego przedsięwzięcia Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, i punktualnie o godz. 20.10 rozpalili ognisko przed budynkiem remizy OSP w Żurowej.

09.04.2016

STOP wypalaniu traw

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień). Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt

07.04.2016

Pożar nieużytków rolnych

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

30.03.2016

15 lat w KSRG

W lany poniedziałek 28 marca 2016 roku mija dokładnie 15 lat od włączenia Naszej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

29.03.2016

Wielkanoc 2016

Strażacka warta przy Grobie Pańskim, to w naszej jednostce podniosłe wydarzenie i kultywowanie tradycji przekazywanej kolejnym pokoleniom druhów. Jest to tradycja nawiązująca do pilnowania grobu Chrystusa przez żołnierzy Rzymskich.

26.03.2016

Wesołych Świąt

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

21.03.2016

Zjazd Zarządu Gminnego ZOSP RP

W sobotnie przedpołudnie 19 marca br. w Szerzynach odbyły się Zjazd Zarządu Gminnego ZOSP RP, na którym to powołano nowy zarząd gminny na kolejną 5-cio letnią kadencję.

15.03.2016

Kolejne darmowe owoce

W miniony wtorek (8 marca) jak również w dniu dzisiejszym 15 marca br. na terenie Gminy Szerzyny były rozprowadzane darmowe owoce (jabłka) oraz warzywa (marchew). Akcja rozdawania darmowych owoców i warzywa została zorganizowana już po raz 5 przez Urząd Gminy w Szerzynach wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem w Rzeszowie.

28.02.2016

Wybuch pieca CO

Kilkadziesiąt minut przed godziną 9:00 w sobotni poranek 27 lutego br. Nasza jednostka w sile dwóch zastępów jak również jednostka OSP Ołpiny i dwa zastępy z JRG II Tarnów, zostały zadysponowane do wybuchu pieca CO w kotłowni domu jednorodzinnego w Ołpinach.

26.02.2016

Plama oleju na jezdni

Tuż po godzinie 9 rano 24 lutego br. nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do usunięcia plamy oleju która zagrażała bezpieczeństwu na drodze pomiędzy Ołpinami a Żurową.

20.02.2016

Pożar sterty trocin i wiór

19 lutego br. o 12.20 Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie do pożaru sterty trocin, w jednym z Żurowskich zakładów wyrobów z drzewa. Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy GBARt oraz GBA.

17.02.2016

Podsumowanie 2015 roku - cz. 2

WYDARZENIA
MARZEC
-25.03.2015 – akcja rozdawania jabłek mieszkańcom
-27.03.2015 – dzięki zaangażowaniu druhów z OSP Żurowa udaje przywrócić się w Żurowej Agencję Pocztową
KWIECIEŃ
-07.04.2015 - strażacy jak co roku pełnią honorową wartę przy grobie Pańskim z okazji Świąt
-20.04.2015 – strażacy z Żurowej otrzymują pierwsza promesę na zakup samochodu z KG PSP W Warszawie.
-27.04.2015 – ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę
MAJ
-03.05.2015 - w Ryglicach miała miejsce VI Parada Orkiestr Dętych - Eliminacje do "Echa Trombity 2015".Najlepszą, według jurorów okazała się ORKIESTRA DĘTA Z ŻUROWEJ, działająca przy OSP, która zdobyła Grand Prix - Puchar Burmistrza Ryglic.
-09.05.2015 – powiatowe obchody Dnia Strażaka w Tarnowie
-17.05.2015 – Gminne ćwiczenia na obiekcie w Czermnej
-29.05.2015 – kolejna dotacja na sprzęt – tym razem od Starosty Tarnowskiego.
CZERWIEC
-13.06.21015 - ma miejsce II Gminny Dzień Strażaka zorganizowany w Żurowej
-18.06.2015 - w Gromniku odbył się XI Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejny raz Orkiestra z Żurowej pokazała, że jest najlepsza,
-19.06.2015 – z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Dnia Dziecka, uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej odwiedzają strażaków w OSP Żurowa
-23.06.2015 - orkiestra z OSP Żurowa wygrywa przegląd orkiestr w Nowym Sączu „Echo Trąbity” tym samym zdobywając tytuł Mistrzów Małopolski.
-28.06.2015 – delegacja z Żurowej bierze udział w jubileuszu 140-lecia OSP Ołpiny
-29.06.2015 – delegacja zarządu z OSP Żurowa udaje się do OSP Swoszowa w celu przekazania sprzętu.
LIPIEC
-01.07.2014 – rozpoczyna się Wielki Odpust w Tuchowie. Na uroczystościach obecna jest delegacja z sztandarem.
-13.07.2015 – odpust parafialny
SIERPIEŃ
-04.08.2015 – zostaje ogłoszony przetarg na zakup nowego samochodu dla OSP Żurowa.
-16.08.2015 – w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Czermnej, strażacy z Żurowej zajmują kolejny raz I miejsce.
WRZESIEŃ
-05.09.2015 – w XIII Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Tarnowie, strażacy z Żurowej zajmują po raz pierwszy w historii wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej - 4 miejsce na 17 możliwych.
-06.09.2015 – wycieczka MDP z Gminy Szerzyny do Jasła
-25.09.2015 – kontrola gotowości bojowej przeprowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Tarnowie.
-27.09.2015 – kolejna promesy na zakup samochodu z ZG ZOSP RP w ramach NFOŚiGW, oraz Fundacji Orlen – Dar Serca.
LISTOPAD
-01.11.2014 – strażacy zabezpieczają drogę oraz parkingi przy cmentarzu w Żurowej
-11.11.2014 – Gminne Obchody święta Niepodległości w Szerzynach.
GRUDZIEŃ
-07.12.2014 – strażacy z Żurowej wydają kolejny kalendarz. Jest on rozprowadzany wśród mieszkańców za darmo
-10.12.2014 – kolejna akcja rozprowadzania jabłek wśród mieszkańców Żurowej.
-21.12.2015 – powiatowe spotkanie opłatkowe w Tarnowie.
-24.12.2014 – zorganizowany jest II Gminny Opłatek Strażacki. W spotkaniu obecni byli wszyscy strażacy z Gminy Szerzyny.

15.02.2016

Podsumowanie 2015 roku - cz. 1

…”Ochotnicze Straże Pożarne stanowią związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, w razie potrzeby spieszą na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie, poświęcając swój czas, a czasem nawet zdrowie czy życie”…

13.02.2016

Złamane drzewo

Intensywne opady śniegu i deszczu oraz niska temperatura przyczyniły sie do powstania niebezpiecznych nawisów na drzewach, które to pod ich ciężarem łamały się.

08.02.2016

MAN TGM 13.290

04.02.2016

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W sobotę 30 stycznia br. o godz. 16:00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie ze Statutem OSP, co 5 lat przeprowadza się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybierany jest nowy skład Zarządu.

31.01.2016

Przekazanie samochodu

W sobotę, 30 stycznia br. o godzinie 11 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla małopolskich jednostek OSP.

27.01.2016

1 % podatku dla OSP Żurowa

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

26.01.2016

Zaproszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej

15.01.2016

Pożar sadzy w kominie

15 stycznia b.r. po godzinie 8.00 rano, nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru sadzy w kominie. Do zdarzenia udał się jeden zastęp - GBARt z OSP Żurowa jak również zadysonowany został samochód z JRG II Tarnów filia Siedliska.

06.01.2016

Nowy samochód dla OSP Żurowa

W poniedziałek 4 stycznia b.r. do strażaków z OSP Żurowa trafił długo wyczekiwany nowy terenowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy, wykonany przez firmę wyłonioną w ramach przetargu - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Mirosław STOLARCZYK” z Kielc. Wartość pojazdu to 710 tyś zł.

01.01.2016

"Szukamy Niesamowitych Strażaków"

25.12.2015

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

24.12.2015

II Gminny Opłatek Strażacki

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia obfituje w spotkania opłatkowe. Tradycją stały się już spotkania opłatkowe strażaków z terenu Gminy Szerzyny, którzy 23 grudnia b.r. spotkali się już na

21.12.2015

Powiatowy Opłatek - Tarnów

W dniu 20 grudnia 2015 r. w sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie odbyło się „Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków 2015”. Organizatorami spotkania opłatkowego byli; Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Małopolskiego oraz Komendant Miejski PSP w Tarnowie.

14.12.2015

Pożar sadzy w kominie

13 grudnia b.r. kilkanaście minut przed godziną 18.00 nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru sadzy w kominie. Do zdarzenia udały się dwa samochody GBARt oraz SLRt w pełnej obsadzie.

10.12.2015

Akcja "JABŁKO III"

9 grudnia b.r. na ternie Gminy Szerzyny, już po raz 3 odbyła się akcja rozdawania jabłek, zorganizowana przez  Urząd Gminy w Szerzynach wspólnie z PCK. Darmowe owoce mógł otrzymać właściwie każdy, kto przybył na plac obok budynków remiz OSP. Akcja spotkała się ponownie z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców -  łącznie rozdano 40 ton owoców, posegregowanych w 3120 skrzynek po 13 kg każda.  Do mieszkańców Żurowej trafiło prawie 600 skrzynek.

07.12.2015

Nowy kalendarza na 2016 rok

Kalendarz Strażacki jest tradycją większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym również jednostki z Żurowej. Nasza jednostka wydała swój kalendarz już po raz 18.

02.12.2015

Pożar silosu na trociny

Kilka minut przed północą 30 listopada nasza jednostka otrzymuje z SK KM PSP w Tarnowie nakaz wyjazdu do pożaru silosu na trociny w Żurowej. Do zdarzenia dysponowane są również sąsiednie jednostki z Ołpin i Szerzyn oraz z JRG II Tarnów filia Siedliska.

15.11.2015

Obchody 11 listopada

„ Naród który nie szanuje swej przyszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (J. Piłsudski).

22.10.2015

Odszedł od nas strażak

Z wielkim żalem informujemy, że 21 października 2015 roku,

09.10.2015

Dotacja z PKN ORLEN

Blisko 150. zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całej Polski otrzymało darowizny w łącznej wysokości około miliona złotych od PKN ORLEN. Uroczysta siódma edycja wręczenia symbolicznych czeków odbyła się 9 października w siedzibie Spółki w Warszawie.

01.10.2015

Kolejna Promesa

Stało się już faktem, że Żurowscy strażacy od grudnia będą wykorzystywać do działań ratowniczo – gaśniczych fabrycznie nowy samochód pożarniczy. Wszystko za sprawą ostatniej promesy (dotacji) z ZG ZOSP RP w Warszawie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przekazanej w minionym tygodniu, która tym samym zabezpieczyła brakującą cześć środków.

28.09.2015

Pożar szopy

22 września kilkanaście minut przed godziną 18.00, nasza jednostka została zadysponowana do pożaru szopy (wiaty) w sąsiednich Ołpinach. Kilka minut później GBARt z obsadą 6 strażaków było już na miejscu zdarzenia.

25.09.2015

Kontrola gotowości bojowej

W poniedziałek 21 września o godz. 10:30 przedstawiciele wydziału operacyjno - szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę gotowości bojowej w naszej jednostce. Oficerowie PSP sprawdzili w trybie alarmowym czas reakcji naszych druhów na włączenie syreny, wyposażenie w sprzęt i jego stan, a także poprawność wykonania założenia. Kontrolowano również dokumentację jednostki: aktualność badań lekarskich, świadectwa wyszkolenia strażaków, ważność badań technicznych sprzętu, itp.
Ogólna ocena z kontroli :5

24.09.2015

Szkolenia

Czasy, w których strażacy jeździli do akcji bez umundurowania i przeszkolenia już dawno minęły. Dziś każdy strażak jest odpowiednio wyposażony w sprzęt potrzebny do ratowania ludzkiego życia i mienia. Nasza jednostka także posiada specjalny sprzęt oraz przeszkolonych ludzi do obsługi tego sprzętu. Staramy się sukcesywnie szkolić naszych strażaków, by akcje przez nas przeprowadzane były jak najlepsze i byśmy wiedzieli, co należy robić w chwili zagrożenia.

10.09.2015

Wycieczka MDP

Dzięki uprzejmości i wsparciu Wójta Gminy Szerzyny, 6 września 2015 roku, został zorganizowany integracyjny wyjazd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Szerzyny do Jasła. W wyjeździe uczestniczyli członkowie MDP z Żurowej, Ołpin, Szerzyn oraz Czermnej. Miał on na celu integrację młodzieży oraz zachęcenie do współpracy i wstępowanie w szeregi OSP. 

08.09.2015

Zawody powiatowe

W dniu 05.09.2015 r. zostały przeprowadzone XIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody odbyły się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Tarnowie-Mościcach. W zawodach udział wzięły 23 drużyny pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu tarnowskiego w tym 17 zespołów męskich i 6 zespołów żeńskich.

23.08.2015

Usuwanie gniazda szerszeni

Działania straży pożarnej związane z usuwaniem gniazd owadów najczęściej przeprowadza się w godzinach wieczornych, kiedy największa ich liczba powróciła do gniazda. Dowódca akcji po przybyciu na miejsce zdarzenia podejmuje decyzje o sposobie likwidacji gniazda owadów. Zdarza się, że czynności związane z usuwaniem gniazd owadów mogą wiązać się z potrzebą rozebrania części konstrukcji budynku czy innego obiektu. Pragniemy zaznaczyć, że strażacy nie naprawiają rozebranych konstrukcji a czynność ta pozostają w gestii właściciela obiektu. Należy pamiętać ze gniazdo os nie buduje się przez jedną noc, jest to proces pracochłonny dla owadów. Należy obserwować miejsca częstego wlotu owadów do różnego rodzaju szczelin w dachu, murze. Częste spryskiwanie środkiem owadobójczym takich miejsc zniechęci owady do budowy gniazda w środowisku im niesprzyjającym.

22.08.2015

Wypadek drogowy

20 sierpnia w godzinach porannych, nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do wypadku drogowego w sąsiedniej miejscowości - Ołpiny. Kilka minut później GBARt i SLRt były już w drodze do zdarzenia.

19.08.2015

Zawody Gminne 2015

16 sierpnia 2015 r. na stadionie w Czermnej odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. O miano "Najlepszych" ubiegało się 6 drużyn z terenu Gminy Szerzyny.

13.08.2015

Zabezpieczenie lądowiska LPR

W środę 12 sierpnia w godzinach porannych nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do zorganizowania i zabezpieczenia w Żurowej miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który został wezwany do poparzonego dziecka. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, maluch został przetransportowany śmigłowcem LPR "Ratownik 10" do Specjalistycznego Szpitala w Krakowie-Prokocim.

10.08.2015

Usuwanie gniazda szerszeni

Działania straży pożarnej związane z usuwaniem gniazd owadów najczęściej przeprowadza się w godzinach wieczornych, kiedy największa ich liczba powróciła do gniazda. Dowódca akcji po przybyciu na miejsce zdarzenia podejmuje decyzje o sposobie likwidacji gniazda owadów. Zdarza się, że czynności związane z usuwaniem gniazd owadów mogą wiązać się z potrzebą rozebrania części konstrukcji budynku czy innego obiektu. Pragniemy zaznaczyć, że strażacy nie naprawiają rozebranych konstrukcji a czynność ta pozostają w gestii właściciela obiektu. Należy pamiętać ze gniazdo os nie buduje się przez jedną noc, jest to proces pracochłonny dla owadów. Należy obserwować miejsca częstego wlotu owadów do różnego rodzaju szczelin w dachu, murze. Częste spryskiwanie środkiem owadobójczym takich miejsc zniechęci owady do budowy gniazda w środowisku im niesprzyjającym.

09.08.2015

Pożar zarośli

Kilkanaście minut po godzinie 12:00 w południe 7 sierpnia, nasza jednostka została zadysponowana do pożaru w Żurowej. Ze względu na brak bliższych informacji co się pali, na miejsce zostało kierowane kilkanaście jednostek z terenu Gminy Szerzyny, jak również zastęp PSP w Tarnowie filia Siedliska.

04.08.2015

Przetarg na dostawę samochodu

Dostawa jednego fabrycznie nowego terenowego kat. III średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Numer ogłoszenia: 116433 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

03.08.2015

Zabezpieczenie niewybuchów

1 sierpnia 2015 roku, kilkanaście minut przed godziną 19:00, nasza jednostka została zadysponowana do zabezpieczenia 2 niewybuchów, które zostały odkryte przez grzybiarzy w lesie na terenie Żurowej. Pociski artyleryjskie prawdopodobnie z II Wojny Światowej, znajdowały się kilkanaście centymetrów pod ziemią, przykryte cienką warstwą ściółki.

26.07.2015

Monitoring oraz Wi Fi

Początkiem lipca w Żurowej, jak również w każdej miejscowości Gminy Szerzyny, został uruchomiony darmowy dostęp do internetu. Strefa Wi Fi, została zlokalizowane w centrum Żurowej (plac sportowo - rekreacyjny obok kościoła oraz najbliższe otoczenie remizy OSP), tak by można było korzystać z dostępu do internetu podczas wypoczynku. Wkrótce strefy zostaną dodatkowo odpowiednio oznakowane.

25.07.2015

Pożar nieużytków rolnych

W dniu 23 lipca o godz. 13:50 do jednostki wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu na jednym z przysiółków w Żurowej. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z naszej jednostki (GBARt, SLRt). Po zlokalizowaniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania ustalono, że pali się sucha trawa na łące o powierzchni około 0,4 ha.

19.07.2015

Wypadek drogowy

W dniu 17 lipca około 17:10 zastępy z OSP Żurowa oraz JRG II Tarnów Błonie filia Siedliska, zadysponowane zostały do działań związanych ze zdarzeniem zaistniałym na drodze powiatowej Żurowa - Ryglice. Po przybyciu na miejsce, ustalono że na łuku drogi kierując prawdopodobnie stracił panowanie na pojazdem i wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu znajdował się już Zastęp Ratownictwa Medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanemu kierowcy, który o własnych siłach opuścił pojazd. Jeden pas jezdni był zablokowany.

08.07.2015

Wizyta w Kielcach

W poniedziałek 6 lipca 2015 roku w godzinach porannych, delegacja z naszej jednostki udała się do Kielc, celem odwiedzenia dwóch zakładów, specjalizujących się w produkcji samochodów ratowniczo - gaśniczych. Odwiedziliśmy firmy "Moto-Truck" oraz "Stolarczyk". 

02.07.2015

Przekazanie sprzętu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, uchwałą 3/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku, podjął decyzję o przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie sprzętu będącego własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Swoszowej.

28.06.2015

Jubileusz OSP Ołpiny

28 czerwca 2015 r. w Ołpinach odbyły sie obchody 140 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołpinach. Udział w nich wzięły wszystkie jednostki z terenu gminy Szerzyny oraz jednostka z sąsiedniej gminy OSP Rożnowice.

27.06.2015

Tradycyjna Strażacka brama weselna

Niemal tradycją w naszej jednostce, stało się już robienie bram weselnych dla naszych Strażaków zawierających związek małżeński.

26.06.2015

Zaproszenie na Tuchowski odpust

Maryja z nami na drogach nawrócenia

23.06.2015

Orkiestra z Żurowej Mistrzami Małopolski

..."Echo Trombity jest prestiżową i największą imprezą dla amatorskiego ruchu muzycznego orkiestr dętych Małopolski, rokrocznie spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem zespołów i publiczności. Głównym celem Festiwalu jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury, pobudzanie kulturalnych inicjatyw społecznych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju muzycznej twórczości amatorskiej"...

19.06.2015

Młodzi goście w OSP Żurowa

Najmłodsi mieszkańcy naszej miejscowości na wycieczce w straży pożarnej, poznali ciężką i odpowiedzialną pracę strażaków. Ponadto odbył się pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków

18.06.2015

Kolejny sukces Żurowskiej Orkiestry

W niedzielę, 14 czerwca 2015 roku w Gromniku odbył się XI Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego. Na to wydarzenie przybyło siedem orkiestr z: Rzepiennika Strzyżewskiego, Ciężkowic, Filipowic, Szerzyn, Żurowej, Radłowa i – pełniąca rolę gospodarza – Strażacka Orkiestra Dęta z Siemiechowa.

18.06.2015

Gminny Dzień Strażaka

13 czerwca (sobota) w godzinach popołudniowych miał miejsce III Gminny Dzień Strażaka, zorganizowany w Żurowej, w którym udział wzięły jednostki z terenu Gminy Szerzyny, to jest: OSP Żurowa, OSP Swoszowa, OSP Czermna, OSP Szerzyny oraz OSP Ołpiny.

14.06.2015

Nowy sprzęt

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, w ostatnich kilkunastu latach przeszła znaczącą transformację. Wraz ze zmianą ustrojowa w naszym kraju powstał system ratowniczo – gaśniczy oraz znacznie poszerzył się zakres zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy. W przypadku OSP Żurowa czas ten był okresem wytężonej pracy społecznej przede wszystkim w zakresie wyszkoleniu strażaków, nabywaniu nowych doświadczeń ale także w zakresie wyposażenia jednostek w różnorodny sprzęt ratowniczy.
Nowe obowiązki stawiane przed strażakami, nowe umiejętności i doświadczenia w naturalny sposób prowadzą strażaków do chęci poprawy jakości prowadzonych działań, doskonalenia warsztatu ale także pozyskania coraz nowszych, lepszych środków technicznych umożliwiających skuteczne prowadzenia akcji ratowniczych. Nie będzie odkrywczym, jeśli się stwierdzi, że nowoczesny i dobry sprzęt jest drogi, przez co zgromadzenie na niego środków wymaga często wielu trudnych zabiegów organizacyjnych. Strażacy z Żurowej korzystają tu z różnych źródeł i sposobów, oprócz instytucji państwowych często zwracają się o pomoc do wielu organizacji pozarządowych z prośbą o wsparcie.

07.06.2015

Zaproszenie - Gminny Dzień Strażaka

Ramowy program uroczystości

06.06.2015

Remontu cd.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się pracę związane z remontem pomieszczenia, gdzie orkiestra odbywa swoje próby.

29.05.2015

Kolejna dotacja

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tarnowskiego otrzymały dotacje od władz Powiatu Tarnowskiego.

19.05.2015

Powiatowe obchody dnia strażaka

W dniu 9 maja 2015 r. odbyły się uroczyste obchody Święta „Dnia Strażaka”. Dzień ten wspólnie uczcili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i powiatu tarnowskiego, oraz funkcjonariusze pożarnictwa w stanie spoczynku. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 900 Mszą Świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego a następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Żurowa, pododdziały przemaszerowały na plac wewnętrzny Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.

17.05.2015

Gminne ćwiczenia na obiekcie

..."strażacy z Gminy Szerzyny są w pełnej gotowości. Między innymi dzięki temu, że regularnie ćwiczą i szkolą się. Tak było i tym razem w Czermnej, gdzie odbyły się ćwiczenia na obiekcie..."

05.05.2015

Sukces Żurowskiej Orkiestry

W słoneczną niedzielę 3 maja do Ryglic przybyło wiele osób, aby uczestniczyć w Święcie Narodowym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu miała miejsce także szósta edycja Ryglickiej Parady Orkiestr Dętych, która równocześnie jest eliminacją konkursu "Echo Trombity" dla powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego.

04.05.2015

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa ZG ZOSP RP z okazji DNIA STRAŻAKA

28.04.2015

LSRG - Airport Kraków Balice

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza wyposażona jest w nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami ICAO – Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego – zapewniając ochronę do IX kategorii lotniska w zakresie interwencyjnego zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego.

27.04.2015

Pielgrzymka Strażaków

W duchowej łączności z biskupami zgromadzonymi w Gnieźnie na Jasnej Górze odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pielgrzymka ma miejsce zawsze przed obchodzonym 4 maja wspomnieniem św. Floriana, patrona tej grupy zawodowej. Odbywa się co pięć lat. W tegorocznej wziął udział prezydent RP.

24.04.2015

Pożar nieużytków rolnych

Do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, w dniu 23 kwietnia 2015 r. około godziny 12.10 wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy na nieużytkach rolnych w miejscowości Swoszowa.

22.04.2015

Promesa na zakup samochodu

W poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku, w Tarnowie odbyło się przekazanie przez Minister Urszulę Augustyn, na ręce Naczelnika OSP Żurowa dh. Krzysztofa Bąka, oraz Skarbnika OSP Żurowa dh. Wojciecha Bąka, promesy o wartości 100 tyś zł, na zakup specjalistycznego wozu strażackiego.

19.04.2015

Podziękowanie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej

08.04.2015

Głosujmy razem

"Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędzaniem czasu. Aby je spełnić firma Nivea stwarza dla nich przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi. Znajdują się tam sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców "

03.04.2015

Wesołych Świąt

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

01.04.2015

Silne wiatry - wademekum zachowań

Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują
z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.