04.12.2022

Sadza płonie - czad zabija

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienie się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.

 

W przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy:

• niezwłocznie powiadomić straż pożarną,


• wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,


• zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

 

 

UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

 

Aby ugasić palącą się sadzę, można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina.

 

Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie kominowym?

• Nie spalaj w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.


• Dokonuj regularnego czyszczenia przewodu kominowego - w odstępach czasu - zależnych od stosowanego paliwa.


• Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych - nie rzadziej niż co trzy lata.

 

Jednak nawet regularne czyszczenia przewodów odprowadzających spaliny mogą nas nie uchronić przed pożarem sadzy, w sytuacji, gdy nagminnie spalamy w piecu zabronione odpady. Powstający na ściankach przewodu spalinowego osad może być trudny do usunięcia. Jedynym rozwiązaniem dalszego bezpiecznego użytkowania instalacji grzewczej może być w takim przypadku wymiana komina.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyszczenie komina powinniśmy przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał. Warto pamiętać o tym nie tylko dlatego, żeby uniknąć mandatu, ale przede wszystkim, by zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Jak zrobić to samemu?
Czyszczenie komina powinno być wykonywane regularnie, przynajmniej cztery razy w roku. To wymóg, który na właścicielach domów jednorodzinnych kładzie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obowiązkową kontrolę przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy też przeprowadzać przynajmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego. W przeciwnym razie grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 zł.

 

 

CZAD

 

Warto wiedzieć:
-  tlenek węgla (czad) powstaje w wyniku niepełnego spalania się węgla, koksu, drewna, a także gazu (butanu, propanu). Jest bezbarwny i bezwonny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym. Przyczyną
niepełnego spalania mogą być: niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, wadliwe palniki gazowe,


-  Objawy, które mogę wskazywać na zatrucie tlenkiem węgla: ból głowy,zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, zaburzenia świadomości (aż do śpiączki włącznie), drgawki, ból
w klatce piersiowej (szczególnie u osób z chorobą wieńcową), nagłe zatrzymanie krążenia,


-  Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia czadem: należy dbać o sprawność układ przewodów kominowych, często wietrzyć pomieszczenia, zainstalować czujnik poziomu tlenku węgla.


Udzielanie pomocy w przypadku zatrucia
- jeśli to możliwe usuń poszkodowanego z zagrożonego miejsca, lub przewietrz pomieszczenie, wyłącz dopływ gazu do palnika (piecyka),


-  oceń stan poszkodowanego, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo
 ułóż go w pozycji bezpiecznej, jeśli poszkodowany nie oddycha – udziel pierwszej pomocy,


-  zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny (okryj go),


-  wezwij pogotowie ratunkowe,


-  kontroluj stan poszkodowanego.


Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:
 112 – ogólnopolski numer ratunkowy
 999 – Pogotowie Ratunkowe
 999 – Pogotowie Ratunkowe
 997 – Policja

 

 

 

27.11.2022

Szkolenie dla dzieci i młodzieży

Żeby można było leczyć poszkodowanego, najpierw pogotowie musi mieć szansę dojechać do żywego człowieka. Żeby ratownik mógł przeprowadzić skuteczną reanimację, czy akcję ratunkową, ktoś musi wybrać numer alarmowy i podtrzymać poszkodowanego przy życiu do czasu przyjazdu karetki.

25.11.2022

Do sprzedania

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurowej, posiada na sprzedaż kompletne koła do Peugeot Boxer, pasują również do Fiat Ducato oraz Citroen Jumper.

14.11.2022

Spoczywaj w pokoju

W niedzielę, 13 listopada zmarł ks. Stanisław Celusta. Duchowny, który w latach 1996-2007 był proboszczem parafii św. Małgorzaty w Żurowej (powiat tarnowski), a zarazem Honorowym Prezesem Ohotniczej Straży Pożarnej w Żurowej.  Miał 67 lat.

07.11.2022

"daj się zobaczyć"

Czas na podsumowanie kolejnej, bo już 4 edycji Naszej akcji społecznej
„ odblaski to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to życie – daj się zobaczyć”

01.11.2022

Dotacja dla MDP

Przedstawiciele 86 jednostek OSP z powiatu tarnowskiego, przy których działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, odebrali w Tarnowie rządowe promesy. W zależności od wielkości MDP, jej aktywności i sukcesów odniesionych podczas zawodów, do każdej jednostki trafiło dofinansowanie w wysokości od 2 do nawet 6 tysięcy złotych.

27.10.2022

Szybko, sprawnie i bezpiecznie

Jak co roku, w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole, w dniu dzisiejszym przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.

15.10.2022

Szkolenie z RKO

W piątek 14 października br. w remizie OSP Żurowa, odbyło się pierwsze tego typu szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, w ramach Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

13.10.2022

Kontrola gotowości bojowej

W środę 12 października br. o godz. 12:30 przedstawiciele wydziału operacyjno - szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę gotowości bojowej w naszej jednostce.

02.10.2022

Wycieczka w góry

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko wyjazdy do zdarzeń losowych, działalność kulturalna, prewencyjna czy profilaktyczna, ale przede wszystkim to ludzie. Dlatego 1 października br. Nasi druhowie, wraz z swoimi rodzinami i znajomymi udali się na długo wyczekiwaną wycieczkę.

01.10.2022

Plam oleju na drodze

28 września br. o godzinie 18.30, Nasza jednostka, została dysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do usunięcia plamy substancji ropopochodnej z drogi powiatowej w Żurowej.

18.09.2022

Strażacka brama weselna

Tradycją w naszej jednostce, stało się robienie bram weselnych dla naszych Strażaków zawierających związek małżeński.

14.09.2022

III edycja akcji krwiodawstwa

Każdego dnia krew jest potrzebna nie tylko ofiarom wypadków, ale również cierpiącym na wiele poważnych chorób. Dzięki honorowym dawcom krwi, bezinteresownie dzielących się lekiem, którego nie można wyprodukować, codziennie udaje się ratować ludzkie zdrowie i życie.

07.09.2022

Gminne zawody pożarnicze

3 września b.r. na stadionie sportowym w Szerzynach odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. O miano "Najlepszych" ubiegało się 6 drużyn seniorów oraz 6 drużyny MDP z terenu Gminy Szerzyny.

31.08.2022

Jubileusz 110 lat OSP ŻUROWA

… „Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej,
jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” …

13.08.2022

Pożar warsztatu

11 sierpnia br. o godz.: 9.36, Nasza jednostka w sile dwóch zastępów została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru budynku stolarni w Żurowej.

06.08.2022

Pożar nieużytków rolnych

4 sierpnia br., tuż przed godziną 18.00, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru suchej trawy na granicy Żurowej i Ołpin.

24.07.2022

Zerwane elementy dachu

Kilkanaście minut przed godziną 20: 00, 23 lipca br., Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do uszkodzonego dachu w Szerzynach, przysiółek Podlesie.

10.07.2022

UWAGA - szerszenie

W sezonie letnim i wczesno jesiennym daje się odczuć wzmożoną aktywność owadów błonkoskrzydłych tj. pszczół, os i najgroźniejszych z nich - szerszeni.

09.07.2022

Poszukiwania dziecka

8 lipca br. tuż przed godzina 21.00 Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie do poszukiwań zaginionego dziecka w Czermnej.

07.07.2022

Pożar budynku mieszkalnego

Kilkanaście minut po godzinie 22.00, 5 lipca br. Nasza jednostka ponownie w sile dwóch zastępów została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego w Ołpinach.

05.07.2022

Pożar budynku gospodarczego

4 lipca br. w godzinach popołudniowych Nasza jednostka w sile dwóch zastępów została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru budynku gospodarczego w Swoszowej.

27.06.2022

OTWP - Finał Centralny

25 - 26 czerwca 2022 roku w Miliczu odbył się 44. finał centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:

26.06.2022

Wianki na Jazie

25 czerwca br. w godzinach wieczornych na placu sportowo rekreacyjnym w centrum Żurowej, odbyła się impreza plenerowa pt: Wianki na Jazie.

14.06.2022

Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, który przypada w dzisiejszym dniu (14 czerwiec),

06.06.2022

Msza Św. w Zakopanym

W dniu 6 czerwca 2022 roku na stadionie Wielkiej Skoczni pod Krokwią odbyła się Msza Święta z okazji 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.

04.06.2022

Strażacka brama weselna

Tradycją w naszej jednostce, stało się robienie bram weselnych dla naszych Strażaków zawierających związek małżeński.

03.06.2022

Dofinansowanie dla OSP Żurowa

W ramach konkursu Małopolskie OSP, Nasza jednostka pozyskała dofinansowanie w kwocie 20 tyś zł, na kompleksowy remont samochodu Nissan Pathfinder, pozyskany nieodpłatnie przed dwoma laty z Policji.

01.06.2022

Dzień Dziecka w Żurowej

"Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat." 

30.05.2022

Dzień Strażaka

28 maja br. po blisko dwuletniej przerwie, strażacy z Naszej jednostki wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, obchodzili święto Dnia Strażaka.

22.05.2022

Powiatowy Dzień Strażaka

W dniu 22 maja 2022 r. odbyły się uroczyste obchody Święta „Dnia Strażaka” połączone z obchodami powołania Państwowej Straży Pożarnej. Dzień ten wspólnie uczcili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i powiatu tarnowskiego, oraz funkcjonariusze pożarnictwa w stanie spoczynku.

21.05.2022

V Szwoszowski Bieg Papieski

19 maja Stowarzyszenie „Pod Gilową Górą” w Swoszowej przy współpracy z Gminą Szerzyny zorganizowało jubileuszowy V Swoszowski Bieg Papieski. W tym roku społeczność Gminy Szerzyny uczciła dwie ważne daty: 8. rocznicę kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 102. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

20.05.2022

Otwarcie nowej sali gimnastycznej

…”Sport niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, znoszenie trudu – to wszystko należy do cnót sportowca”…

18.05.2022

Wojewódzkie eliminacje OTWP

W dniu 17 maja 2022 roku w Wielickiej Mediatece odbyły się Wojewódzkie Eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięli reprezentanci niemalże wszystkich małopolskich powiatów. Eliminacje Wojewódzkie składały się z dwóch etapów. Pierwszym był pisemny test wiedzy z którego do drugiego etapu awansowały po 3 osoby z każdej grupy. Etap finałowy to część ustna.

04.05.2022

Strażacy w przedszkolu

4 maj br. był dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „ Bajkolandia” w Ołpinach pełen atrakcji.
Placówkę, bowiem odwiedzili Nasi strażacy.

03.05.2022

4 maja - DZIEŃ STRAŻAKA

“Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - tak brzmi zawołanie Strażaków - osób, które poświęcają swoje zdrowie, często narażając również życie w imię ratowania innych. Mówi się, że to właśnie strażacy wchodzą tam, skąd inni uciekają.

01.05.2022

Pożar sadzy

28 kwietnia br. tuz przed godziną 22.00, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w jednym z domów mieszkalnych w Żurowej.

19.04.2022

Wielkanoc 2022

Wielki Tydzień, na który składają się liturgia i obrzędy Tridum Paschalnego oraz kończąca najważniejszą dla naszej religii noc Msza Rezurekcyjna to wydarzenia, które niewątpliwie przenoszą świąteczny nastrój z kościołów do wszystkich domostw oraz w pewnym stopniu do remiz strażackich w całej Polsce.

10.04.2022

Zebranie sprawozdawcze

W sobotę 2 kwietnia br. odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, podsumowujące działalność za 2021 roku.

27.03.2022

STOP WYPALANIU TRAW

Do 25 marca 2022 roku strażacy interweniowali 20060 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie woj. mazowieckiego 2691, dolnośląskiego 2575, małopolskiego 2131, śląskiego 2099, świętokrzyskiego 1833 oraz podkarpackiego 1821. Niestety, w pożarach, odnotowano osiem ofiar śmiertelnych oraz 62 osoby ranne.

26.03.2022

Pożar trawy

24 marca br. kilkanaście minut po godz.12.00, Nasza jednostka w została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru nieużytków rolnych w Ołpinach. (na pograniczu z Żurową)

25.03.2022

Eliminacja do OTWP

W dniu 24 marca br. roku w sali narad Urzędu Gminy w Szerzynach, jak co roku przeprowadzone zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

22.03.2022

II akcja krwiodawstwa

Każdego dnia krew jest potrzebna nie tylko ofiarom wypadków, ale również cierpiącym na wiele poważnych chorób. Dzięki honorowym dawcom krwi, bezinteresownie dzielących się lekiem, którego nie można wyprodukować, codziennie udaje się ratować ludzkie zdrowie i życie.

21.03.2022

Pożar sadzy

15 marca br. kilkanaście minut po 17.00, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w jednym z domów mieszkalnych w Żurowej.

19.03.2022

Niewybuch w Żurowej

W poniedziałek 14 marca br, przed południem dyżurny został powiadomiony o odnalezieniu niebezpiecznego przedmiotu, najprawdopodobniej niewybuchu. Został on odnaleziony w ogródku kapliczki w rejonie kompleksu leśnego w Żurowej.

17.03.2022

Nowy sprzęt

Pierwszy nowy sprzęt dla Naszej jednostki w tym roku.

09.03.2022

Akcja Krwiodawstwa

Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi

06.03.2022

Eliminacje do OTWP

Nie boisz się nowych wyzwań ?
Interesujesz się zasadami bezpiecznego zachowania ?
Chcesz nauczyć się czegoś pożytecznego ?

27.02.2022

Pożar domu

O 3.25 w nocy 27 lutego br. Nasza jednostka, została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru budynku mieszkalnego w Olszynach g. Rzepiennik Strzyżewski.

26.02.2022

Pomoc dla Ukrainy

W związku z wojną na Ukrainie i koniecznością pomocy, włączamy się w zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

19.02.2022

Powalone drzewa

W godzinach nocnych 17 lutego br, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie do powalonych drzew, które tarasowało przejazd na drodze gminnej w Żurowej.

13.02.2022

Pożar pustostanu

W środę 09.02.2022 kilkanaście minut po północy, Nasza jednostka została zadysponowana przez SK KM PSP w Tarnowie, do pożaru drewnianego budynku (pustostanu) na Szerzyńskim Podlesiu.

07.02.2022

Odszedł od nas strażak

Czarnym kirem okryta
Doczka czerwona
Na niej zamiast motopompy
Trumna jest włożona

30.01.2022

Koncert charytatywny "Narodził się z miłości "

Wyjątkowe brzmienia wypełniły w sobotni (29.01) wieczór kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

16.01.2022

Podsumowanie roku 2021

Kolejny rok działalności naszej OSP zakończony, w związku, z czym, tradycyjnie już, przedstawiamy krótkie roczne podsumowanie dotyczące funkcjonowania OSP Żurowa.

06.01.2022

1 % dla OSP Żurowa

Ochotnicza Straż Pożarna dokłada wszelkich starań, by chronić życie i mienie społeczeństwa. Chcesz mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy? Przekaż 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

03.01.2022

Akcja " Nakrętki dla Bartka"

Nadszedł czas, aby podsumować pierwszy rok Naszej akcji – Nakrętka dla Bartka. Akcja ta polega na wrzucaniu plastikowych nakrętek do pojemnika w kształcie serca, ustawionego przed budynkiem Naszej remizy.