Widok Ogólny

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurowej dysponuje salą balową,
na której bawić się może jednocześnie około 180 osób.


Na sali organizowane są wesela, komunie św.,
oraz bale i imprezy okazjonalne


Wynajęcie sali oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
517 505 771 – gospodarz OSP Żurowa