Nasza jednostka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak również realizując cele statutowe, bierze udział w organizacji przedsięwzięć (projektów), które w realny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, jak również kształtują wiedzę i umiejętności najmłodszego pokolenia.

 

 

 • Pierwszym realizowanym projektem wspólnie z Powiatowym Oddziałem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. w Tarnowie, oraz Urzędem Gminy w Szerzynach był projekt „Jestem Mały – Wiem Więcej”. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych woj. małopolskiego. Każdego roku w programie udział bierze ponad 200 dzieci z klas I-III.
  Szkolenia obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Kursy w formie wolontariatu prowadzili strażacy z Naszej jednostki. Na zajęciach podejmowali tematy związane z informowaniem o zagrożeniach, udzielaniem pierwszej pomocy, zagrożeniami cywilizacyjnymi, postawą obywatelską, postępowaniem w czasie burzy i powodzi oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
  W trakcie spotkań organizowane są również wycieczki do miejscowych strażnic OSP oraz Komend Państwowej Straży Pożarnej. Każdy z uczestników otrzymuje umundurowanie strażaka, w którym zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia. Na zakończenie projektu w każdej ze szkół organizowane są Uroczyste Apele, na których zaproszeni są rodzice dzieci, przedstawiciele struktur związkowych, władze samorządowe oraz lokalne media.
  W trakcie uroczystości młodzi adepci pożarnictwa przedstawiają nowo nabyte umiejętności w formie scenek. Ponadto przeprowadzony zostaje również egzamin ustny. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz symboliczną nagrodę.

 

 

 • Kolejnym projektem realizowanym przez Naszą jednostkę jest Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem „ Różni ludzie jeden cel, – bo pomaganie mamy we krwi”. Projekt realizowany wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, oddział terenowy w Tarnowie, oraz Przychodnią Rodzinną CARDEA w Żurowej, ma na celu zbiórkę krwi a także propagowanie idei krwiodawstwa i uświadamianie, że krew to wielu sytuacjach jedyny lek, który może uratować życie.
  Chociaż uczestnicy naszej akcji zawsze podkreślają, że największą nagrodą za oddanie krwi jest satysfakcja, to i tak każdy krwiodawca w podziękowaniu za udział w zbiórce otrzyma od nas upominek.
  Wszystkim, którzy chcą się przyłączyć do akcji przypominamy, że dawcą może być każdy, kto ukończył 18. rok życia, ma nie więcej niż 65 lat i waży przynajmniej 50 kg. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Odstęp pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien trwać w przypadku mężczyzn minimum 8 tygodni, a 12 w przypadku kobiet.

 

 

 • Społeczność Żurowej, dzięki udziałowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, w kolejnym projekcie, dołączyła do miejsc w Polsce, w których odbywa się akcja promująca noszenie odblasków wśród osób starszych i dzieci. Projekt realizowany jest przez Naszą jednostkę, wspólnie w Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
  Projekt „Odblaski to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to życie – daj się zobaczyć” ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez wzrost świadomości związanej z byciem świadomie widocznym na drodze oraz promocją używania elementów odblaskowych, głównie wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych i starszych.
  Bezpieczeństwo jest pojęciem wirtualnym i czymś „nienamacalnym”. Bardzo często słyszymy, że „nas to nie dotyczy” lub „nam się takie rzeczy nie przytrafią”. Ale czy tak jest naprawdę? Statystyki mówią coś zupełnie innego. Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że każdego dnia na polskich drogach ginie ok. 10 osób, z czego 4 to piesi i rowerzyści, często nieoznakowani. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Piesi, rowerzyści, motocykliści i kierowcy samochodów – wszyscy w takiej czy innej formie korzystamy z dróg i jesteśmy ich użytkownikami. I każda z tych grup ma w pewnym sensie wpływ na inną. Edukując najmłodszych, mamy wielką szansę nauczyć ich prawidłowych wzorców zachowań, które później „zabiorą” ze sobą najpierw na rowery, a potem do samochodów. Czy będą to te dobre, czy złe zależy również od nas.
  Organizując tą akcję chcieliśmy osiągnąć zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, jak również zmienić sposób myślenia i podejścia do problemu bezpieczeństwa na drodze tak wśród najmłodszych jak i ich rodziców, jak również wypromować nawyk noszenia odblasków.

 

 

 • Noworoczny Turniej Piłki Halowej Ochotniczych Straży Pożarnych, to kolejny projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żurowej, wspólnie z Urzędem Gminy w Szerzynach.
  Przedsięwzięcie, którego podejmujemy się organizacji od kilku lat, ma na celu popularyzację gry w piłkę nożną, jak również aktywizację sportową, jako warunek wpływający na rozwój kultury fizycznej.
  Projekt ma za zadanie również przede wszystkim integrację środowiska lokalnych OSP, oraz krzewienie tradycji i idei fair-play.

 

 

Olbrzymią zaletą projektów realizowanych przez Naszą jednostkę, wspólnie z innymi podmiotami, jest to, że nie są jednorazowe. Będą one prowadzone cyklicznie w ciągu roku, żeby były pewnego rodzaju inspiracją i tym przysłowiowym „kijem włożonym w mrowisko”, który sprowokuje dalsze działania.