SZKOLENIE STRAŻAKÓW ,,I,, STOPNIA

 

Temat wykładu Pobierz
Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych  Temat 1
Służba wewnętrzna - musztra  Temat 2
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy  Temat 3
 Drabiny pożarnicze  Temat 4
 Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany  Temat 5
 Proces spalania a pożar  Temat 6
 Zadania strażaków w zastępie  Temat 7
 Podstawy organizacji akcji gaśniczej  Temat 8
 Rozwijanie lini i zajmowanie stanowisk gaśniczch  Tamat 9
 Gaszenie pożarów i środki gaśnicze  Temat 10
 Ewakuacja ludzi, zwierząd i mienia  Temat 11
 Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń  Temat 12
 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie  Temat 13

 

 

SZKOLNIE STRAŻAKÓW ,,II,, STOPNIA

 

Temat wykładu Pobierz
 Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej  Temat 1
 Rozwój pożaru  Temat 2
 Taktyka gaszenia pożarów  Temat 3
 Sprzęt ochrony dróg oddechowych  Temat 4
 Ratowniczy sprzęt ratowniczy  Temat 5
 Podstawowe działania strażaków w działaniach chem-eko  Temat 6
 Elementy pierwszej pomocy  Temat 7

  SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

 

Temat wykładu Pobierz
Wypadki drogowe - statystyki i przyczyn  Temat 1
Budowa pojazdów samochodowch  Temat 2
Hydrauliczne urządzenia ratownicze  Temat 3
Organizacja akcji ratowniczch na drogach  Temat 4
Metody uwalniania osób z samochodów osobowych  Temat 5
Postępowanie w czasie akcji z substancjami nibezpicznymi  Temat 6
Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji ratowniczych  Temat 7
Ratownictwo w transporcie drogowym  Temat 8

  SZKOLENIE KIEROWCÓW I KONSERWATORÓW SPRZĘTU

 

Temat wykładu Pobierz
Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego  Temat 1
Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych  Temat 2
Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów  Temat 3
Zasady eksplotacji i konserwacji motopomp i autopomp  Temat 4
Obsługa techniczna samochodów pożarniczych  Temat 5
Zasady konserwacji agregatów prądotwórczych i osprzętu  Temat 6
Zasady konserwacji hydraulicznego sprzętu ratowniczego  Temat 7
Konserwacja i eksploatacja pilarek spalinowych Temat 8
Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych Temat 9
Łączność i alarmowanie Temat 10

SZKOLENIE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH

 

Temat wykładu Pobierz
Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii  Temat 1
Działania ratownicze i zabezpieczające  Temat 2
Usówanie skutków powodzi  Temat 3
Sprzęt ratownictwa wodnego  Temat 4
Czynności członków załogi łodzi ratowniczej  Temat 5
Udzielanie pomocy ludzią i zwierzętą  Temat 6
Lokalizacja i wydobywanie zwłok  Temat 7
Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią    Temat 8
Działania ratownicze na lodzie  Temat 9
Znaki żeglugowe regulujące ruch na drogach wodnych  Temat 10

  SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

 

Temat wykładu Pobierz
Organizacja ochrony przeciwpożarowej  Temat 1
Kierowanie działaniami ratowniczymi  Temat 2
Działania gaśnicze  Temat 3
Działania ratownicze na drodze  Temat 4
Organiazacja łączności dowodzenia i współdziałania  Temat 5
Organizacja szkoleń doskonalących w OSP  Temat 6
Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych  Temat 7
Organizacja i działanie jednostek operacyjno technicznych OSP  Temat 8

SZKOLENIE NACZELNIKÓW

 

Temat wykładu Pobierz
 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelika  Temat 1
 Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i PSP  Temat 2
 Wybrane zagadnienia operacyjne  Temat 3
 Ceremoniał pożarniczy  Temat 4
 Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów  Temat 5
 Zaplecze logistyczne w OSP  Temat 6
 Propaganda z zakresu ochrony przeciwpozarowej  Temat 7

  SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH

 

Temat wykładu Pobierz
Podstawowe akta prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej  Temat 1
Zadania i kompetencje komendanta gminnego  Temat 2
Kierowanie działaniami ratowniczymi  Temat 3
KSRG na szczeblu gminnym  Temat 4
Zarządzanie kryzysowe naszczeblu gminnym  Temat 5
Powiatowy plan ratowniczy  Temat 6
Organizacja powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym  Temat 7
Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów  Temat 8

  MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

 

Temat wykładu Pobierz
Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystapienia zagrożeń od rojów lub owadów błonkoskrzydłych  Temat 1

 WSPÓŁPRACA Z LPR

 

Temat wykładu Pobierz
Wybór miejsca lądowania  Temat 1
Zabezpieczenie miejsca do lądowania  Temat 2
Łączność  Temat 3
Strefy niebezpieczne przy śmigłowcu  Temat 4
Pojazdy do śmigłowca  Temat 5
Znaki sygnalizacyjne  Temat 6
Schemat zabezpieczenia miejsca lądowania w nocy            Temat 7
Zabezpieczenie miejsca startu Temat 8
Współpraca LPR z PSP oraz OSP KSRG Temat 9
Film instruktarzowy Temat 10

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

                                       Temat wykładu Pobierz
Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym  Pobierz 1
Ocena stanu poszkodowanego  Pobierz 2
Urazy i obrażenia głowy  Pobierz 3
Urazy i obrażenia  Pobierz 4
Urazy i obrażenia narzadu ruchu  Pobierz 5
Urazy i obrażenia jamy brzusznej  Pobierz 6
Amputacja urazowa  Pobierz 7
Zatrucia wziewne  Pobierz 8
Urazy miednicy  Pobierz 9
Rany  Pobierz 10
Urazy i obrazenia klatki piersiowej  Pobierz 11
Wstrząs  Pobierz 12
Oparzenia termiczne  Pobierz 13
Oparzenia chemiczne  Pobierz 14
Podtopienie  Pobierz 15
Zaburzenia oddechowo - krążeniowe w stanach nieurazowych  Pobierz 16
Wychłodzenie  Pobierz 17
Kobieta w ciąży w stanie zagrożenia życia lub zdrowia  Pobierz 18
Drgawki  Pobierz 19
Porażenie prądem elektrycznym  Pobierz 20
Zmiażdżenie  Pobierz 21