Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) – komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd organizacji, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

 

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

 

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

..."Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to przyszłość Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kilkunastu młodych ludzi, których pociąga strażacki mundur, po kilku latach zbiórek, szkolenia i ćwiczeń pozostanie 2-3 dobrych strażaków. Po drodze wypali się ”słomiany ogień” a dziecięce marzenia ostudzi rzeczywistość. Pozostają ci, którzy potrafią zrozumieć społeczną działalność, polubią zastrzyk adrenaliny, który pojawia się gdy zawyje syrena.

Ktoś powiedział, że w każdym dziecięcym tornistrze leży hetmańska buława, lecz nie każdy potrafi ją odnaleźć.

Trzeba dawać szansę tym, którzy uniesieni młodzieńczym zapałem widzą w sobie bohatera w strażackim mundurze. Mundur MDP powinien kształtować poczucie dumy ze służby bliźniemu i współodpowiedzialność za drużynę. Trzeba rozpoznawać i kształtować dziecięce zdolności: majsterkowicz będzie dobrym mechanikiem, ”zapalony” kolarz być może kierowcą, pracowity i sumienny druh w przyszłości może będzie gospodarzem, odpowiedzialny i zorganizowany dowódca drużyny młodzieżowej może rozwinąć swoje predyspozycje dowódcze."...

 

..."Trzeba wsłuchiwać się w głos młodzieży: czy chce grać w tenisa stołowego, tańczyć w dyskotece a może obserwować ćwiczenia na obiekcie drużyny bojowej współdziałającej z JRG i dostosować plany zbiórek do oczekiwań młodych druhów."...

 

 

Opiekun MDP:  Studziński Łukasz

 

Skład Młodzieżowe Druzyny Pożarniczej w Żurowej:

 

 

- Karolina Mikos

- Marek Duda

- Filip Bąk

- Arkadiusz Zbylut

- Mateusz Mikrut

- Radosław Mikrut

- Hubert Smołucha

- Jakub Ciombor

- Szymon Ciombor

- Patrycja Reczek

- Anna Reczek